Philipp Jakubczyk

Ortsvorsitzender

Student

Stefan Kranig

stellv. Vorsitzender

Christina Thamm

stellv. Vorsitzende